تبلیغات
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها) - مطالب مهسا علائی
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها)
جمعه 2 بهمن 1394 :: نویسنده : مهسا علائی
 در نمون­ برگ­های ارزیابی بخش خوانش ادبی در جشنواره نوجوان خوارزمی (ردیف 5)، «عناصر غیركلامی/ پیرازبانی» آمده كه به نظر می­رسد نیازمند توضیح است.

عناصر پیرازبانی paralanguage مواردی هستند که می‌توانند به انتقال موثر معنا و برقراری بهتر ارتباط کمک کنند. به عبارت دیگر، زبان یعنی آن چه می گوییم و پیرازبان یعنی نحوه بیان آن که می‌توانند مفهوم و معنا را تغییر دهند. پیرازبان ها اطلاعات هیجانی را نیز به شنونده منتقل می کنند. 
ابزارهای پیرازبانی شامل: ریتم گفتار ها، تاکید ها، سرعت گفتار، زیری، بمی و بلندی صدا می باشد. 
اگر چه گاهی عناصر غیر کلامی با پیرازبانی یکسان انگاشته شده است ولی حقیقت آن است که این دو با هم تفاوت دارند. 
در بیان ویژگی های این دو اصطلاح اختلاف نظر وجود دارد. 
عناصر غیر کلامی در ارتباط شفاهی آشکار است و عناصر پیرازبانی در مکتوبات مانند: نوع خط، رنگ جوهر، شکل و اندازه حروف... 
عناصر غیر کلامی بیشتر شامل حرکات بدن (چشم، دست، ابرو، نحوه ایستادن و...) می شود. 
تعدادی از زبان شناسان عناصر غیر کلامی را عام و پیرازبانی را خاص دانسته اند. بر این اساس اجزای رفتار غیر کلامی عبارتند از :
تماس جسمی 
حرکات (زبان بدن) 
مجاورت ها
خصایص ظاهری 
عوامل محیطی 
پیرازبان
نکته آخر موضوع: با توجه به اختلاف نظر در مورد ویژگی های این دو اصطلاح و بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها، هر دو اصطلاح در یک بند از نمون برگ ارزیابی گنجانده شده تا هر موضوع یا نکته‌ای که علاوه بر زبان، به انتقال بهتر مفهوم کمک کند، محاسبه گردد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 2 دی 1394 :: نویسنده : مهسا علائی
در تاریخ 18 / 9 / 94 کارگاه دبیران زبان و ادبیات فارسی شهرستان رشتخوار در محل سالن اجتماعات اداره ی آموزش و پرورش برگزار شد. دستور کار جلسه بدین قرار بود:

1- سخنان جناب آقای رحماندوست سرگروه محترم ادبیات متوسطه اول پیرامون : تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی - توضیحات جشنواره ی تولید محتوای الکترونیک - شیوه ی ارزشیابی دروس فارسی املا و انشا در نوبت اول و ...

2- معرفی تولیدات آموزشی مبتنی بر برنامه ی  power point   توسط  جناب آقای فولادی

3- توضیحات اینجانب مهسا علائی پیرامون مسابقه ی احساس واژه ها در جشنواره ی نوجوان خوارزمی و معرفی وبلاگ ساخته شده با همکاری سرکار خانم زهره مهدی زاده به منظور آشنایی همکاران با این مسابقه و مسابقات پژوهش جشنواره ی نوجوان خوارزمی


در پایان جلسه نیز جناب آقای قاسم پور مدیریت محترم سخنانی درباره ی اهمیت خواندن و نوشتن و جناب آقای باهوش کارشناس متوسطه اول سخنانی پیرامون ارزشیابی و همکاری دبیران در برگزاری مطلوب مسابقه احساس واژه ها ایراد نمودند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 نمون برگ طراحی مسابقه ی ادبی : قالب طرح برای پایه ی هفتم، هشتم و نهم

 نام و نام خانوادگی:
نام و نوع مدرسه:

 استان:
منطقه:

 مکان تصویر / فیلم 
 عنوان تصویر / فیلم 
جزئیات تصویر/ فیلم به صورت جملات توصیفی بین 5- 10سطر بنویسد.
  پیام تصویر / فیلمبین 2-5 سطر بنویسد.
  بخش نگارش: بین15-25 سطر بنویسد.
انتخاب موضوع از
تصویر/ فیلم(عنوان
موضوع)
 
مقدمه 
تنه 
 نتیجه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 عنوان مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها = تصویرخوانی(تصویرنویسی) نگارش و خوانش / فیلم خوانی، توصیف و نگارش
 شرح مختصر کلیۀ دانش آموزان پایۀ هفتم و هشتم ، با خلاقیت و نوآوری وتقویت مهارت دیدن در تصویرخوانی(تصویرنویسی)،نگارش و خوانش ، برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد،در این مسابقه شرکت می کنند.
تمام دانش آموزان در پایۀ نهم نیز با خلاقیت و نوآوری، درسه بخش ( خوانش فیلم«درک فیلم » ، نگارش و خوانش متن تولیدی) به صورت انفرادی نیز می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 اهداف برگزاری ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش آموزان به فعالیت های علمی،ادبی
اهمیت به روش های نوین، علمی و روشمند در فرآیند نوشتن و تولید متن
تقویت قوۀ تخیل، توصیف و تفکر خلاق دانش آموزان
ایجاد زمینه برای آزاد سازی عواطف
 دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه ی خواندن است.
تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی در ادبیات.
تقویت مهارت نگارشی ، انشا و نوشتن خلاق
 مراحل اجرا
وسهمیه های تعیین
شده
1-  مرحلۀ آموزشگاهی:دراین مرحله کلیۀ دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دربارۀ تصویری که دبیر محترم ادبیات به آنان ارائه می کند باتوجه به ملاک های ارزیابی، تصویرخوانی و تصویرنویسی می کنند سپس به نوشتن متن می پردازند و در پایۀ نهم تمام دانش آموزان دربارۀ فیلمی کوتاه که دبیر محترم به دانش آموزان ارائه می کندخوانش فیلم و توصیف فیلم می کنند و سپس انشای تحلیلی، انتقادی می نویسند و درگام سوم خوانش آن را اجرامی کنند . سپس دبیران محترم ادبیات براساس جدول ارزیابی، آثار دانش آموزان شرکت کننده را داوری می کنند و بهترین آثار( یک اثر در هر پایه ) را به پیوست نمون برگ های ارزیابی تکمیل شده، به کارشناسی آموزش دورۀ اول متوسطه تحویل می نمایند.
2- مرحلۀدوم (منطقه):دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و هماهنگ در سطح استان، دربارۀ تصویر ارسالی( پایه هفتم و هشتم) و فیلم ارسالی( پایه نهم) از دبیرخانۀ جشنواره، که به آنان ارائه خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی، تصویرنویسی و نگارش و درپایۀ نهم «خوانش فیلم، توصیف و بخش نگارش» را انجام می دهند و درمرحلۀ بعد خوانش آن را اجرا میکنند.
پس از اجرای این مرحله، در مدارس عادی : ادارات( 3 )اثر برتر از دختران(در هر پایه یک اثر) و( 3) اثر برتراز پسران ( در هر پایه یک اثر) مشروط به کسب حداقل80 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی و مدارس خاص مطابق جدول ذیل، مشروط به کسب حداقل90 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی انتخاب و همراه با اصل اثر تولید شده و لوح فشرده خوانش هر دانش آموز به طور جداگانه و تفکیک پایه، براساس تقویم اجرایی (حداکثر 19اسفند) به دبیرخانۀ جشنواره( ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل ) ارسال نمایند.(اصل اثر نوشتاری ولوح فشرده خوانش) به دبیرخانه ارسال شود.
 تعداد مدارس خاص در هر جنس
 تعداد آثار ارسالی در هر جنس
 توضیحات
 1-2 آموزشگاه
 یک اثر
 -
 3-5 آموزشگاه
 دو اثر
 به تفکیک پایه
 6 آموزشگاه به بالا
 سه اثر
 به تفکیک پایه

3- مرحلۀ سوم(قطب): داوری در این مرحله تا پایان اسفند ماه توسط کمیتۀ فنی به صورت غیر حضوری دردبیرخانۀ جشنواره (ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل )انجام و تا پایان فروردین ماه اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحلۀ استانی در این رشته، به ادارات اعلام خواهد شد.
4- مرحلۀ استانی: این مرحله همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به صورت حضوری( تصویرخوانی وتصویرنویسی،نگارش وخوانش) ودر پایۀ نهم (فیلم خوانی، توصیف فیلم و انشای ساختاری و نظام مند و خوانش متن تولیدی) در تیرماه 95 برگزار خواهد شد. و برترین های استانی تقدیر خواهند شد.
نکته مهم : با توجه به اینکه رقابت مرحله کشوری بصورت تصویر خوانی خواهد بود لذا در صورت راه یابی دانش آموز پایه نهم به این مرحله ، شیوه رقابت صرفا در مرحله کشوری تصویر خوانی خواهد بود.
5-  مرحلۀکشوری:دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هراستان( فقط 1نفردختریاپسر بدون در نظر گرفتن پایه
تحصیلی) به صورت حضوری، دربارۀتصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛تصویرخوانی می کنندسپس متن تولید می کنند و درمرحلۀسوم خوانش آن را اجرا میکنند.و همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی برترین های کشوری در جشنوارۀ پایانی تقدیر خواهند شد.(تابستان 95)
نکته: دانش آموزان درصورتی از یک مرحله به مرحلۀ بعد راه می یابند که حداقل 90 درصد از کل امتیاز را
دانش آموزان مدارس عادی و 95 درصد از کل امتیاز را دانش آموزان مدارس خاص ( استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی ، شاهد و غیرانتفاعی درجه یک به تشخیص ادارات)،کسب کرده باشند.
 زمان اجرا الف - مرحله آموزشگاهی : تا پایان دیماه
ب - مرحلۀمنطقه: زمان برگزاری مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها در پایه هفتم و هشتم
(بخش نوشتاری: تصویرخوانی ونگارش ) و در پایه نهم «خوانش،توصیف و نگارش فیلم »
همزمان در سطح استان اجرا خواهد شد.( بخش خوانش ،بلافاصله پس از داوری مرحلۀ نوشتاری برگزار گردد.)
فرصت ارسال آثار به دبیرخانۀ جشنواره مستقر در اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل تا 19 اسفند ماه می باشد.(زمان قابل تمدید نمی باشد.)
ج - مرحله قطبی : داوری مرحلۀ قطبی به صورت غیر حضوری در دبیرخانه جشنواره مستقردر ادارۀآموزش دوره - اول متوسطه اداره کل تا پایان اسفند ماه صورت می گیرد.
د - مرحله استانی : تیر ماه 95
 ه-  مرحله کشوری : تابستان 95
 ملاک های ارزیابی کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه، منطقه، قطب،استان وکشور) مطابق نمون برگ های پیوست در بخش ضمائم ارزیابی می شوند.
 مسئولیت ارزیابی 1) مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند، انجام شود.
2) مرحله منطقه:داوری توسط کمیتۀ داوران از دبیران خلاق و مجرب ادبیات انجام شود.
3) مرحلۀ قطبی:داوری توسط داوران و کمیته ی فنی دبیرخانۀ قطب به صورت غیر حضوری انجام شود.
4) مرحلۀ استانی: ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.
5) مرحلۀکشوری: داوری توسط هیئت داوران منتخب وزارت انجام می شود.
نکته 1: دو داور به طور جداگانه هر متن و اثر نوشتاری دانش آموز وخوانش آن را ارزیابی کنند.
نکته 2: پیشنهاد می گردد در انتخاب تصویر و فیلم کوتاه برای برگزاری مسابقه در سطح آموزشگاه و داوری آثاراز ظرفیت و توانمندی دبیران فرهنگ و هنر و دیگر دبیران صاحب نظر استفاده شود.
نکته 3: پیشنهاد می گرددآثار دانش آموزان از زوایای مختلف داوری گردد و از تخصص هایی مانند کارگردانی ،منتقد فیلم و عکس،زبان شناسی ،ادبیات و روان شناسی استفاده شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 با توجه به تغییر کتاب های فارسی و کتاب نوزاد مهارت های نوشتاری و نگرش بدیع نسبت به ادبیات و نگارش و تقویت مهارت های دیدن، تفکر و اندیشه، نقد و تحلیل، نوشتن و سرانجام اجرای خوانش (خواندن) که از مهارت های اساسی دراین دورۀ تحصیلی محسوب می شود، این بخش از جشنواره برای ششمین سال و با محوریت تقویت و تربیت سواد دیداری، شنیداری و ادراکی که از اصول برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ اول متوسطه به ویژه در بخش مهارت های نوشتاری است؛ درپایۀ هفتم و هشتم درسه بخش (تصویرخوانی " تصویرنویسی" نگارش و خوانش) به صورت انفرادی همانند سال گذشته برگزار می شود. درپایۀ نهم به جای تصویر فیلم کوتاه داده می شود و دانش آموزان می توانند باتوجه به ساختار ارائه شده ، متن تولید کنند.
جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش، ملاک و معیار ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. شرکت کنندگان در پایه ی هفتم و هشتم باید دریافت خود را از تصویری مشخص که  توسط ناظر فنی دبیرخانۀ جشنواره انتخاب شده است، درقسمت مشخص شده ، بنویسند. در بخش دوم نیز با عنوان نگارش باید متن و نوشته ای مرتبط با همان تصویر تولید کنند. دربخش سوم نیز با عنوان " خوانش" شرکت کنندگان باید متن و نوشتۀ خود را درحضور داوران بخوانند. این مسابقه درپایۀ نهم نیز درسه بخش (خوانش فیلم " درک فیلم"،نگارش و خوانش متن تولیدی) به صورت انفرادی برگزار می شود.

جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش، ملاک و معیار ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. درپایۀ نهم شرکت کنندگان باید در بخش نخست با عنوان خوانش فیلم«توصیف جزئیات فیلم و پیام فیلم » دریافت خود را از فیلم کوتاه و مشخص که توسط ناظرفنی دبیرخانۀ جشنواره انتخاب شده است، درقسمت تعیین شده، بنویسند. در بخش دوم نیز باید متن ونوشته ای مرتبط با همان فیلم و ارائه راهکار و پیشنهاد به چالش ها و متناسب با الگوی ارائه شده متن تولید کنند. دربخش سوم نیز با عنوان « خوانش » شرکت کنندگان باید متن و نوشتۀ خود را درحضور داوران بخوانند.
شایسته است دبیران فرهیختۀ ادبیات نسبت به توجیه دانش آموزان وحضور فعال آنان در این مسابقه اقدام نمایند.
 نکات مهم :
- این مسابقه با حضورتمام دانش آموزان پایۀ هفتم، هشتم و نهم درسطح آموزشگاه های استان وکشور برگزار می گردد.
- در مرحلۀ آموزشگاه با پیشنهاد دبیر راهنما و پشتیبانی مدیریت آموزشگاه به نحو مطلوب از دانش آموزان برتر تقدیر شود.
- در مرحلۀ آموزشگاه شایسته است دبیر محترم ادبیات باهمکاری وهمفکری دبیر محترم درس فرهنگ وهنر، پس از ارزیابی و داوری آثار دانش آموزان بر اساس نمون برگ های پیوست، نمرۀ این مسابقه را به عنوان یکی از نمرات ارزش یابی تکوینی درس(مهارت های نوشتاری) درنظر بگیرد.
- در مرحلۀ منطقه از طرف مدیریت ادارۀ شهرستان/ منطقه/ ناحیه به نحو شایسته از دانش آموزان برتر تقدیر شود. تا علاقۀ دانش آموزان نسبت به ادبیات و نوشتن افزون گردد.
- مسئولیت ارسال آثار به مرحله قطبی بر عهده کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه ادارات خواهد بود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور آگاهی همکاران عزیز از آخرین خبرهای جشنواره نوجوان خوارزمی در دو بخش پژوهش و احساس واژه ها می باشد.

مدیر وبلاگ : زهره مهدیزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی